• vi
 • Hãng
  Kích thước
  Độ phân giải
  Độ sáng màn hình
  Viền màn hình
  Tải trọng tối đa
  Kích thước TV đề xuất
  Input
  Output
  Copyright © 2007-2018
  Copyright belongs to Viet Digital Advertising Joint Stock Company
  Viet Digital Signage -VDS., JSC