• vi
 • Hãng
  Kích thước
  Độ phân giải
  Độ sáng màn hình

  QM43R-T

  • 500(without glass), 400(with glass)
  • 3840 x 2160 (4K UHD)

  KM24A

  • 250cd (without glass)
  • 1920 x 1080 (Full HD)

  Flip 3 (WM85A)

  • 350cd (without glass) nits
  • 3840 x 2160 (Landscape)

  Flip 3 (WM75A)

  • 350cd (without glass) nits
  • 3840 x 2160 (Landscape)

  Flip 2 (WM85R)

  • 350 (without glass), 220 (with glass) nits
  • 3840 x 2160 (Landscape)

  Flip 2 (WM65R)

  • 350 (without glass), 220 (with glass) nits
  • 3840 x 2160 (Landscape)

  Flip 2 (WM55R)

  • 350 (without glass), 220 (with glass) nits
  • 3840 x 2160 (Landscape)
  Copyright © 2007-2018
  Copyright belongs to Viet Digital Advertising Joint Stock Company
  Viet Digital Signage -VDS., JSC