• vi
 • Hãng
  Kích thước
  Độ phân giải
  Độ sáng màn hình

  OM46N-D

  • 1920 x 1080 (Full HD)

  OM55N-D

  • 3000 / 1000 nit
  • 1920 x 1080 (Full HD)

  OM46N

  • 1920 x 1080 (Full HD)

  OM55N

  • 4000 nit
  • 1920 x 1080 (Full HD)

  OH85N-S

  • 3000 nits
  • 3840 x 2160 (4K UHD)

  OH85N-D

  • 3300 nits
  • 3840 x 2160 (4K UHD)

  OH85N

  • 3300 nits
  • 3840 x 2160 (4K UHD)

  OH55A-S

  • 3500 nits
  • 1920 x 1080 (Full HD)

  OH75A

  • 3500 nits
  • 3840 x 2160 (4K UHD)
  Copyright © 2007-2018
  Copyright belongs to Viet Digital Advertising Joint Stock Company
  Viet Digital Signage -VDS., JSC