• vi
 • Hãng
  Kích thước
  Độ phân giải
  Độ sáng màn hình
  Viền màn hình
  Kích thước TV đề xuất

  VM46B-U

  • 500 nits
  • 1920 x 1080 (Full HD)

  VM55B-U

  • 500 nits
  • 1920 x 1080 (Full HD)

  VM55B-E

  • 500 nits
  • 1920 x 1080 (Full HD)

  VH55B-E

  • 700 nits
  • 1920 x 1080 (Full HD)

  VM55B-R

  • 500 nits
  • 1920 x 1080 (Full HD)

  VM55T-E

  • 500 nits
  • 1920 x 1080 (Full HD)

  UD46E-B

  • 500 nits
  • 1920x1080

  VM55T-U

  • 500 nits
  • 1920 x 1080 (Full HD)

  VM46T-U

  • 500 nits
  • 1920 x 1080 (Full HD)
  Copyright © 2007-2018
  Copyright belongs to Viet Digital Advertising Joint Stock Company
  Viet Digital Signage -VDS., JSC