Hotline: 0888 527 247
Players&Servers
VXMP-2400

  •  

  • Wireless Signage Player with Live Video Overlay and RS-232 Control

Đọc thêm
 
VXMP-2300

  • Wireless Signage Player for Simple Deployment and Great Content Support

Đọc thêm
 
VXMP-2200


  • Cài đặt, sử dụng đơn giản

Đọc thêm
 
VXMP-3450

  • VXMP-3450 Live Full-HD Dynamic Signage Player


Đọc thêm
 
VXMP-3250

  • VXMP-3250 Full-HD Dynamic Signage Player


Đọc thêm
 
VXMP-3350

  • Wireless Full-HD Dynamic Signage Player


Đọc thêm
 
NP-8028

Network Digital Signage Player

Đọc thêm
 
NDIS120-A

Nexcom Media Player Intel Atom N270 Support Full HD Video
Đọc thêm
 
NDIS163-SSHD

Nexcom Media Player Intel® Core™ 2 Duo w/ 40g Solid-State HD
Đọc thêm
 


Trang 1 của 2

Digital signage

Digital signage

VDS cung cấp giải pháp trọn gói bao gồm phần cứng, phần mềm, xây dựng chiến lược và nội dung.

Dịch vụ sản xuất nội dung

Dịch vụ sáng tạo, xây dựng nội dung cho dự án DS

Sản xuất sp Digital Signage

Nghiên cứu, chế tạo sản phẩm Digital Sigange theo yêu cầu khách hàng.

Tư vấn, giám sát & triển khai dự án

VDS có hơn 10 năm kinh nghiệm triển khai dự án IT & DS.