Hotline: 0904 007 077
Players&Servers
MBR-1100

  • Live Full-HD Dynamic Signage Player


Đọc thêm
 
XMP-6250

  • Full-HD Dynamic Signage Player


Đọc thêm
 
XMP-6400

  • Wireless Full-HD Dynamic Signage Player


Đọc thêm
 
XMP-7300

  • Ultra HD Web Appliance

Đọc thêm
 
XPC SLIM NC03U

Small size, full-featured Mini PC with new Kabylake platform
Đọc thêm
 
XPC SLIM DH110

 

XPC Slim DH110 - Nội dung phong phú với nền tảng Intel® Skylake
Đọc thêm
 
XPC SLIM DH02U


XPC Slim DH02U - More Robust than Ever: 1 liter PC with NVIDIA graphics and 4 x HDMI
Đọc thêm
 
XPC SLIM DH310

 

XPC Slim DH310 - Small Package, Big Value
Đọc thêm
 
XPC SLIM DH110 SE

 

XPC Slim DH02U - Nội dung phong phú với nền tảng Intel® Skylake
Đọc thêm
 


Trang 1 của 3

Digital signage

Digital signage

VDS cung cấp giải pháp trọn gói bao gồm phần cứng, phần mềm, xây dựng chiến lược và nội dung.

Dịch vụ sản xuất nội dung

Dịch vụ sáng tạo, xây dựng nội dung cho dự án DS

Sản xuất sp Digital Signage

Nghiên cứu, chế tạo sản phẩm Digital Sigange theo yêu cầu khách hàng.

Tư vấn, giám sát & triển khai dự án

VDS có hơn 10 năm kinh nghiệm triển khai dự án IT & DS.