• en
 • Hãng
  Kích thước
  Độ phân giải
  Độ sáng màn hình

  QM85R-B

  • 500 nits
  • 3840 x 2160 (4K UHD)

  QM75R-B

  • 500 nits
  • 3840 x 2160 (4K UHD)

  86UT640S

  • 350 nits
  • 3840 x 2160 (4K UHD)

  75UT640S

  • 350 nits
  • 3840 x 2160 (4K UHD)

  70UT640S

  • 350 nits
  • 3840 x 2160 (4K UHD)

  65UT640S

  • 400 nits
  • 3840 x 2160 (4K UHD)

  55UT640S

  • 400 nits
  • 3840 x 2160 (4K UHD)

  49UT640S

  • 400 nits
  • 3840 x 2160 (4K UHD)

  43UT640S

  • 300 nits
  • 3840 x 2160 (4K UHD)
  Copyright © 2007 – 2024
  Bản quyền thuộc về Công ty TNHH Quảng cáo Kỹ thuật số Việt
  Viet Digital Signage -VDS Co., LTD