Hotline: 0904 007 077
Touch screen
WM55H

Bảng tương tác Samsung Flip

 • An interactive digital flipchart
  designed for creative thinking,
  collaboration and innovation
Đọc thêm
 
PMF-BC Eboard

PMF-BC Eboard Samsung
Touch Screen
Magic Info S4 powered by Tizen
Edge LED

Đọc thêm
 
QBH-TR Series

Màn hình tương tác QBH-TR series

 • Robust, all-in-one E-boards that feature
  enhanced touch technology
Đọc thêm
 
86TR3D

Màn hình tương tác điện tử 86TR3D
Touch Type: InGlass™ 
Touch Point: Max. 20 points 
Brightness: 410 nit

Đọc thêm
 
VXDS-1068

 • 10-inch All-in-One Multi-touch
  Signboard
Đọc thêm
 
VDS-TA4204

Màn hình cảm ứng quảng cáo thông tin

42" Full HD resolution 1920x1080 electronic Interactive poster

Đọc thêm
 
VDS-TA42-LH

Màn hình quảng cáo thông tin

42" Full HD resolution 1920x1080 electronic interactive poster

Đọc thêm
 
VDS-TA42D-HP

Màn hình cảm ứng quảng cáo

42" Full HD resolution 1920x1080 electronic interactive poster

Đọc thêm
 


Digital signage

Digital signage

VDS cung cấp giải pháp trọn gói bao gồm phần cứng, phần mềm, xây dựng chiến lược và nội dung.

Dịch vụ sản xuất nội dung

Dịch vụ sáng tạo, xây dựng nội dung cho dự án DS

Sản xuất sp Digital Signage

Nghiên cứu, chế tạo sản phẩm Digital Sigange theo yêu cầu khách hàng.

Tư vấn, giám sát & triển khai dự án

VDS có hơn 10 năm kinh nghiệm triển khai dự án IT & DS.