Hotline: 0904 007 077
stand AD display

  • Untra Thin 42” Full HD resolution 1920x1080 electronic poster display
Đọc thêm
 
VDS-SA42-IP

  • iPhone design
  • 42” Full HD resolution 1920x1080 electronic poster display
Đọc thêm
 
VDS-SA42-Slim

Ultra Slim design

42” Full HD resolution 1920x1080 electronic poster display


Đọc thêm
 
VDS-SA5501-HP

55" Full HD Android Digital Signage
Đọc thêm
 
VDS-SA5502-HP

55" Full HD all in one Digital Signage
Đọc thêm
 
VDS-SA55-LH


  • 55” Full HD resolution 1920x1080 electronic poster display


Đọc thêm
 
VDS-SA42-Z

 

  • 44” Full HD resolution 1920x1080 electronic poster display

 

Đọc thêm
 


Digital signage

Digital signage

VDS cung cấp giải pháp trọn gói bao gồm phần cứng, phần mềm, xây dựng chiến lược và nội dung.

Dịch vụ sản xuất nội dung

Dịch vụ sáng tạo, xây dựng nội dung cho dự án DS

Sản xuất sp Digital Signage

Nghiên cứu, chế tạo sản phẩm Digital Sigange theo yêu cầu khách hàng.

Tư vấn, giám sát & triển khai dự án

VDS có hơn 10 năm kinh nghiệm triển khai dự án IT & DS.