Hotline: 0904 007 077
Customize product
VM6809H



VM6809H 8x9.4K HDMI Matrix Switch with Scaler

Read more...
 
VM5808H



VM5808H 8x8 HDMI Matrix Switch with Scaler

Read more...
 
FDX-S08

  • MODULAR MATRIX SWITCHER FDX-S08

Read more...
 
More Articles...


Page 3 of 4

Digital signage

Digital signage

VDS cung cấp giải pháp trọn gói bao gồm phần cứng, phần mềm, xây dựng chiến lược và nội dung.

Dịch vụ sản xuất nội dung

Dịch vụ sáng tạo, xây dựng nội dung cho dự án DS

Sản xuất sp Digital Signage

Nghiên cứu, chế tạo sản phẩm Digital Sigange theo yêu cầu khách hàng.

Tư vấn, giám sát & triển khai dự án

VDS có hơn 10 năm kinh nghiệm triển khai dự án IT & DS.