Hotline: 0904 007 077
Players&Servers
IBASE-SI-626

  • 7th Gen Intel® Core™ Desktop Processor-based Signage Player

Read more...
 
IBASE-SI-61S

  • 7th/6th Gen Intel® Core™ Desktop Processor-based Video Wall Player

Read more...
 
IBASE-SI-60E-6H

  •  

    74th Gen Intel® Core™ Desktop Processor-based Signage Player

Read more...
 
NP-8028

Network Digital Signage Player

Read more...
 
NDIS163-SSHD

Nexcom Media Player Intel® Core™ 2 Duo w/ 40g Solid-State HD
Read more...
 


Page 3 of 3

Digital signage

Digital signage

VDS cung cấp giải pháp trọn gói bao gồm phần cứng, phần mềm, xây dựng chiến lược và nội dung.

Dịch vụ sản xuất nội dung

Dịch vụ sáng tạo, xây dựng nội dung cho dự án DS

Sản xuất sp Digital Signage

Nghiên cứu, chế tạo sản phẩm Digital Sigange theo yêu cầu khách hàng.

Tư vấn, giám sát & triển khai dự án

VDS có hơn 10 năm kinh nghiệm triển khai dự án IT & DS.