Hotline: 0888 527 247
Touch screen
LG-42LT55A
 • 42" IR-Spread based 
  Multi-Touch Premium Display 
  (10-points, Anti-Fog/Anti-Glare)
 • 42LT55A
  FHD, 450cd/m2
Read more...
 
LG-55WT30

 • 55" IR-Spread based 
  Multi-Touch Display 
  (10-points, Anti-Fog/Anti-Glare)
 • 55WT30
  FHD, 350cd/m2
Read more...
 
LG-84WT70MS

 • 84" IR-Spread based 10-Points
  Multi-Touch Display 
  Including IWB Option
 • 84WT70MS(PS)
  UHD, 350cd/m2
Read more...
 
VXDS-1068

 • 10-inch All-in-One Multi-touch
  Signboard with Power-over-Ethernet
Read more...
 
VDS-TA4202-LJ

42" Full HD resolution 1920x1080 interactive Table
Read more...
 
VDS-TA4201-WW

 

 • 42" Full HD resolution 1920x1080 Digital Interactive Board
Read more...
 
VDS-TA4205

 

 • 42" Full HD resolution 1920x1080 electronic Interactive poster

 

Read more...
 
VDS-TA4203

42" Full HD resolution 1920x1080 electronic interactive poster
Read more...
 
VDS-TA4202


 • 42” Full HD resolution 1920x1080 electronic poster display


Read more...
 
VDS-TA4201

42" Full HD resolution 1920x1080 electronic Interactive poster
Read more...
 
VDS-TA4204

 

 • 42" Full HD resolution 1920x1080 electronic Interactive poster

 

Read more...
 
VDS-TA42-LH

42" Full HD resolution 1920x1080 electronic interactive poster
Read more...
 
VDS-TA4202-HP

42" Full HD resolution 1920x1080 Digital Guide Board
Read more...
 
VDS-TA42D-HP

42" Full HD resolution 1920x1080 electronic interactive poster
Read more...
 
VDS-TA5502-HP

 

 • 55" Full HD resolution 1920x1080 Digital Guide Board
Read more...
 
VDS-TA5503-HP

55" Full HD resolution 1920x1080 interactive Poster
Read more...
 


Digital signage

Digital signage

VDS cung cấp giải pháp trọn gói bao gồm phần cứng, phần mềm, xây dựng chiến lược và nội dung.

Dịch vụ sản xuất nội dung

Dịch vụ sáng tạo, xây dựng nội dung cho dự án DS

Sản xuất sp Digital Signage

Nghiên cứu, chế tạo sản phẩm Digital Sigange theo yêu cầu khách hàng.

Tư vấn, giám sát & triển khai dự án

VDS có hơn 10 năm kinh nghiệm triển khai dự án IT & DS.