Hotline: 0888 527 247
Displays
VXDS-1060

 • 10-inch All-in-One with Customizable Bezel and Motion Sensor
Read more...
 
VXDS-2450

 • VXDS-2450 24" Full-HD Web Signboard

Read more...
 
VDS-MA42-D

 • Màn hình kép 42" hai mặt Full HD 1920x1080
Read more...
 
VDS-MA42-A

 • 42” LED Full HD 1920x1080p Android 4.0 Player
Read more...
 
VDS-MA32-A

 • 32” LED Full HD 1920x1080p Android 4.0 Player
Read more...
 
VDS-MA32

 • Màn hình LCD/LED hiển thị thông tin 32” độ nét Full HD 1920x1080
Read more...
 
VDS-MA42-P2

42" All-in-One Digital ePoster

New design ultrathin42"/ 55"/65" digital information display

Read more...
 
VDS-MA42

 • 42” LED Full HD 1920x1080p resolution
Read more...
 
VDS-MA26-P1

26" All-in-One Digital ePoster
Read more...
 
VDS-MA22-i

 • iPhone design
 • 22” LED Full HD 1920x1080p resolution
Read more...
 
VDS-MA3202

32in. Full HD display with 120Hz featuring LED Technology
Read more...
 
VDS-MA4202

42in. Full HD display with 120Hz featuring LED Technology
Read more...
 
VDS-MA32-i

 • iPhone design
 • 32” LED Full HD 1920x1080p resolution
Read more...
 
VDS-MA32-P2

32" All-in-One Digital ePoster

New design ultrathin 32",42"/ 55"/65" digital information display

Read more...
 
VDS-VA22-i

 • iPhone design
 • 22” LED Full HD 1920x1080p resolution
Read more...
 
VDS-VA19-i

 • iPhone design
 • 19” LED Full HD 1920x1080p resolution
Read more...
 


Page 3 of 4

Digital signage

Digital signage

VDS cung cấp giải pháp trọn gói bao gồm phần cứng, phần mềm, xây dựng chiến lược và nội dung.

Dịch vụ sản xuất nội dung

Dịch vụ sáng tạo, xây dựng nội dung cho dự án DS

Sản xuất sp Digital Signage

Nghiên cứu, chế tạo sản phẩm Digital Sigange theo yêu cầu khách hàng.

Tư vấn, giám sát & triển khai dự án

VDS có hơn 10 năm kinh nghiệm triển khai dự án IT & DS.