Hotline: 0904 007 077
Phần cứng
Sự khác nhau giữa màn hình LCD chuyên dụng và màn hình thường
Wednesday, 22 January 2014 00:00    PDF Print E-mail

So sánh sự khác nhau giữa màn hình LCD Chuyên dụng và màn hình LCD thường

 

 

Read more...
 
Digital Signage Hardware
Tuesday, 12 August 2008 17:00    PDF Print E-mail

All of our hardware is non-proprietary with full manufacturer warranties. We can also work with your existing equipment and integrate our software and/or content into existing systems. When it comes to hardware, we are creative and flexible.

 

Read more...
 
5 tiêu chí lựa chọn đúng Media player
Tuesday, 10 September 2013 00:00    PDF Print E-mail

5 keys to picking the right media player

Read more...
 


Digital signage

Digital signage

VDS cung cấp giải pháp trọn gói bao gồm phần cứng, phần mềm, xây dựng chiến lược và nội dung.

Dịch vụ sản xuất nội dung

Dịch vụ sáng tạo, xây dựng nội dung cho dự án DS

Sản xuất sp Digital Signage

Nghiên cứu, chế tạo sản phẩm Digital Sigange theo yêu cầu khách hàng.

Tư vấn, giám sát & triển khai dự án

VDS có hơn 10 năm kinh nghiệm triển khai dự án IT & DS.