Hotline: 0904 007 077
Kiến thức chung
Watch out for the top 6 digital signage mistakes (Commentary)
Thursday, 11 July 2013 00:00    PDF Print E-mail

It's easy to confuse buying digital signage with buying a TV. After all, they share the common denominator of the LCD screen, and though a commercial digital signage screen and consumer TV monitor are a breed apart, they do look a lot alike.

By Sean Matthews -President, Visix

Read more...
 
Giới thiệu Bảng hiệu số (Digital Signage)
Tuesday, 12 August 2008 17:00    PDF Print E-mail
Bản hiệu số là công nghệ đang phát triển nhanh chóng, chúng vẫn còn là khái niệm mới với rất nhiều người. Bằng cách tự học các khái niệm và hiểu các thành phần cơ bản để tạo ra một giải pháp tổng thể, và giúp bạn triển khai mộ hệ thống bản hiệu số thành công.
Read more...
 
3 Roles Digital Signage Can Play in Creating a Positive Customer Experience
Thursday, 10 June 2010 16:09    PDF Print E-mail
For every positive experience digital signage can generate, there is a potential pitfall that only constant research and understanding can help avoid.

By Paul Flanigan
Read more...
 
Giới thiệu Bảng hiệu số (Digital Signage) 01
Tuesday, 12 August 2008 17:00    PDF Print E-mail
Bảng hiệu số là công nghệ đang phát triển nhanh chóng, chúng vẫn còn là khái niệm mới với rất nhiều người. Bằng cách tự học các khái niệm và hiểu các thành phần cơ bản để tạo ra một giải pháp tổng thể, và giúp bạn triển khai mộ hệ thống bản hiệu số thành công.

 

Read more...
 


Digital signage

Digital signage

VDS cung cấp giải pháp trọn gói bao gồm phần cứng, phần mềm, xây dựng chiến lược và nội dung.

Dịch vụ sản xuất nội dung

Dịch vụ sáng tạo, xây dựng nội dung cho dự án DS

Sản xuất sp Digital Signage

Nghiên cứu, chế tạo sản phẩm Digital Sigange theo yêu cầu khách hàng.

Tư vấn, giám sát & triển khai dự án

VDS có hơn 10 năm kinh nghiệm triển khai dự án IT & DS.